Thông tin hợp tác| iBasic

Thông tin hợp tác

Cảm ơn bạn đã quan tâm và mong muốn hợp tác cùng iBasic

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email: ibasic@ibasicvietnam.com

1. Quản lý kênh đại lý sỉ / uỷ quyền: Mr.Liễu Minh Duy

Điện Thoại: 0126.353.9777 / 093.180.55.97

Link tham khảo thông tin: https://ibasicvietnam.com/blogs/ibasic-news/ban-da-san-sang-tro-thanh-dai-ly-uy-quyen-cua-mot-thuong-hieu-noi-y-tu-my-voi-von-khoi-diem-chi-tu-200-trieu

2. Quản lý kênh nhượng quyền thương hiệu: Mr. Huỳnh Minh Khôi

Điện thoại: 0939.814.971

Email: khoi.hm@ibasicvietnam.com 


Xin cảm ơn !

Nhập thông tin