Hướng dẫn thanh toán qua Napas

Hướng dẫn thanh toán qua Napas

1.QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI CỔNG THANH TOÁN NỘI ĐỊA NAPAS ( SMARTLINK)

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang Web của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa NAPAS.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa NAPAS.

Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa NAPAS, khách hàng được chuyển tới cổng thanh toán nội địa NAPAS. Tại cổng thanh toán nội địa NAPAS, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của NHPH.

Và chọn Thanh toán

Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa NAPAS. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.

Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu nếu có

Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking

Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking

Hoặc nhập OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng

Nhấn Thanh toán

2. MÀN HÌNH THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN THÀNH CÔNG.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.